DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

Historie Dobrmana
 

Dobermann získal své pojmenování po Karlu Friedrichovi Louisovi Dobermannovi (2.1.1834-9.6.1894), výběrčím daní , který byl velkým znalcem psů a jeho cílem bylo vyšlechtit ostrého a odvážného pracovního psa. I když je nám známa zcela přesná doba , kdy se chovu věnoval, bylo to mezi lety 1865-1870, absence jakýchkoliv záznamů a dokladů značně ztěžuje identifikaci použitých chovných jedinců. V chovu vycházel pravděpodobně z těchto plemen: pinč, němečtí ohaři, pointr, beauceron, staroněmecký ovčák, doga, rottweiler, greyhound. Zmíněná plemena je však třeba chápat v kontextu doby, nikoliv tedy v současné podobě ustálených plemen.

Opřít se tedy lze zejména o typické exteriérové i povahové znaky a o domněnky jeho následovníka Otto Gőllera z Apoldy, který plemeno nejen zušlechťoval, ale napomohl jeho obrovskému rozšíření. Jeho prvním psem byl Prinz Matzi v.Grőnland, se silným tělem, delší srstí a světlejšíma očima. Byl to pes neúnavného temperamentu a obrovské odvahy.

Prvním odchovem pana Gőllera byl silný a výborně ovladatelný plemeník Alarich von Thűringen.

Klub chovatelů, který byl v Německu založen v roce 1899, se sjednotil v názvu plemene „dobermannský pinč“, a tento byl později zkrácen na „DOBERMANN“. První výstava „Národního klubu dobermannských pinčů“ byla v srpnu 1899. První standart byl vypracován a schválen v roce 1900. Významnými plemeníky, kteří předávali konstantí tělesný rámec, byli v té době : Junker Slenz v.Thűringen, Graf Belling, Hellegrav v.Thűringen.

K zakladatelům chovu se vedle již zmíněného O.Gőllera řadí také Goswin Tischler, chovající vynikající jedince ve své chovatelské stanici Grőnland (nazvané podle ulice , v níž v Apoldě žil).

Dobermanni se vzhledem ke svým vyjímečným vlastnostem brzy rozšířili za hranice Německa. Chovatelské kluby byly zakládány ve Švýcarsku (1902), v Holandsku (1904), Rusku (1907). První jedinci plemene dobermann byli exportováni do USA v roce 1907, do Anglie v roce 1909.

Dobermann je energický, aktivní, odvážný pes, respektující svého pána. K jeho pečlivé a důsledné výchově je třeba zkušeností a hodně lásky, jen tak z Vašeho dobermanna bude ideální pes.